-->

நவம்பர் 16 முதல் பள்ளி, கல்லூரிகள் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி

நவம்பர் 16 ஆம் தேதி முதல் 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் இயங்க அனுமதி மற்றும் அனைத்து கல்லூரிகள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் 16 ஆம் தேதி முதல் செயல்பட அனுமதி . பள்ளி, கல்லுரி பணியாளர் விடுதிகளும் வரும் 16 ஆம் தேதி முதல் செயல்பட அனுமதி

school reopen date in tamilnadu 2020 latest news school reopen date 2020 in tamil news school reopen date 2020 in tamil nadu latest news today school reopen date 2020 chennai tamil nadu school reopen date today news when will school reopen in tamilnadu 2020 after lockdown school reopen date in chennai school reopen date in tamilnadu 2020 after lockdown

Other Jobs you might be interested

Comments